Dotacje

 

Informujemy, iż przedsiębiorstwo

AUTO-RUCH" M.ŚWIERCZEK, J.ZAWORSKI SPÓŁKA JAWNA

realizuje projekt w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa 4. Regionalna Polityka Energetyczna

Działania 4.2 Eko - przedsiębiorstwa w

pt. "Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektu Auto-Ruch sp. j. w Tarnowie wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii"

Projekt polega na podniesieniu efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez wykonanie prac termomodernizacyjnych, montaż energooszczędnego oświetlenia oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Wartość projektu: 792 243,02 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 491 588,04 PLN